شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340272

آرشیو اخبار731
سه شنبه 13 آذر 1397

موديان محترم مالياتي مي‌توانند از ابتداي خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي الکترونيکي خود اقدام کنند . به گزارش رسانه مالياتي ايران، با توجه به توسع ...

ادامه مقاله
740
سه شنبه 13 آذر 1397

مدير طرح جامع مالياتي و رئيس مرکز فناوري اطلاعات گفت: امسال قرار است 100 درصد اظهارنامه هاي مالياتي به صورت الکترونيکي دريافت شود، بنابر اين تنها موديان مالياتي که تمامي فراين ...

ادامه مقاله
607
سه شنبه 13 آذر 1397

تغیرات قانون مالیاتهای مستقیم در جهت افزایش رضایت مودیان مالیاتی است بحث ماليات جايگاه مهمي در برنامه ريزيهاي دولت داشته و بايد دانست که اين مقوله همواره در نظام توليد و کار ک ...

ادامه مقاله
661
سه شنبه 13 آذر 1397

توجه به رويکرد دولت به جايگزيني جذب درآمد از طريق ماليات به جاي فروش نفت که البته رويکرد درست و به جايي نيز هست، بحث تشخيص ماليات و پرداخت آن هم براي دولت به عنوان طلبکار از ش ...

ادامه مقاله
961
سه شنبه 13 آذر 1397

قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات گسترده‌ای گردیده است که در مجموع قانون جدید، 102 ماده از قانون مالیات های مستقیم را متاثر می سازد           ...

ادامه مقاله
623
سه شنبه 13 آذر 1397

نرخی که توسط ادارات امور مالیاتی برای لغایت عملکرد سال ۱۳۹۳ اِعمال می شود :تا میزان سی میلیون ریال ۱۵%تا میزان یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال ۲۰%

ادامه مقاله