شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340310

دعوت به همکاری

مشخصات عمومی
*نام
*نام خانوادگی
*نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
تلفن ثابت
*شماره همراه
آدرس
رزومـــــــه
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
سابقه کاری
جنسیت
وضعیت تاهل
آپلود عکس 3*4
لطفا تصویر رسمی خود را بارگذاری کنید
آپلود رزومه

کد امنیتی