شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340272

امور حسابداری

تشریفات میزبان

ایجاد و استقرار سیستم های مکانیزه حسابداری،حقوق ودستمزد ،انبارواموال
تنظیم آئین نامه ها وودستورالعملهای مالی وکنترل داخلی
تجزیه وتحلیل نسبت های مالی
صدوراسنادحسابداری وتحریردفاترقانونی
اعزام حسابدارتمام وقت وپاره وقت


نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر