شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340272

روزشمار مالیاتی

  شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز

روز شمار تکالیف مالیاتی سال 1397:

1. اظهارنامه فصل زمستان 1396
مهلت ارسال 1397/01/31
2. اظهارنامه فصل بهار 1397
مهلت ارسال 1397/04/15
3. اظهارنامه فصل تابستان 1397
مهلت ارسال 1397/07/15
4. اظهارنامه فصل پاییز 1397
مهلت ارسال 1397/10/15

اظهارنامه مالیات بر درآمد (عملکرد ماده ۱۱۰ وبند الف و ب ماده ۹۵ق.م م )

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی است ،

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلی ۱۳۹8/۰۴/۳۱

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلاحی ۱۳۹8/۰۵/۳۱

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی نمی باشد .

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی آنها ۴ماه پس از پایان سال مالی می باشد.

تهیه و تکمیل و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق . م .م

1. گزارش فصلی خرید و فروش فصل زمستان ۱۳۹6
مهلت ارسال 1397/01/31
2. گزارش فصلی خرید و فروش فصل بهار ۱۳۹7
مهلت ارسال 1397/04/31
3. گزارش فصلی خرید و فروش فصل تابستان ۱۳۹7
مهلت ارسال 1397/07/30
4. گزارش فصلی خرید و فروش فصل پاییز ۱۳۹7
مهلت ارسال 1397/10/30

تهیه و ارسال صورت حقوق کارکنان به ادارات امور مالیاتی با فرض اینکه در آخرین روز ماه پرداخت یا تخصیص داده باشید

۱٫مهلت ارسال صورت حقوق وعیدی کارکنان مربوط به اسفند۱۳۹6حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۱/۲۷

۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به فروردین۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۲/۳۰

۳٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به اردیبهشت۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۳/۳۰

۴٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به خرداد۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۴/۳۰

۵٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به تیرماه۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۵/۳۱

۶٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مرداد۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۶/۳۰

۷٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به شهریور۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۷/۳۰

۸٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مهر۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۸/۳۰

۹٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آبان۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۰۹/۳۰

۱۰٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آذر۱۳۹7حداکثرتاتاریخ ۱۳۹7/۱۰/۳۰

۱۱٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به دی ۱۳۹7حداکثرتاتاریخ شنبه۱۳۹7/۱۲/۰۱

۱۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به بهمن۱۳۹7حداکثرتاتاریخ پنجشنبه ۱۳۹7/۱۲/۲۷

بت دفاتر قانونی (دفاترروزنامه و کل ومشاغل)

هر ماه یک نوبت خلاصه عملیات رویدادهای مالی هر ماه در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل طبق آیین نامه تحریر دفاتر جدید .کلا ۱۲ نوبت

اخذ دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل ) از ادارات ثبت شرکتها و دفتر مشاغل از ادارات امور مالیاتی

۱٫شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی می باشد ،می بایست حداکثر تا قبل از پایان سال ۱۳۹7 برای سال ۱۳۹8 برای پلمپ واخذ دفاتر قانونی در تهران از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و ادارات پست تعیین شده و در شهرستانها ابتدا ازطریق سایت ثبت اسناد وسپس بامراجعه به واحد ثبت شرکتهای ادارات ثبت ویا اداره پست شهرستان خود برای تهیه و پلمپ دفاتر قانونی اقدام کنند.

۲٫شرکتهایی که سال مالی آنها با سال مالی منطبق نمی باشد ، قبل از پایان سال مالی جاری ضروری است نسبت به تهیه دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

۳٫مشاغل بند الف تا قبل از پایان سال مالی ۱۳۹7 می بایست برای پلمپ دفتر مشاغل خود ازطریق ادارات امور مالیاتی اقدام کنند..

آمادگی های لازم برای رسیدگی های مالیاتی و حسابرسی مالی

۱٫علاوه بر اجرای تکالیف مالیاتی فوق حسابداران به منظور رسیدگی مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده هم باید آمادگی لازم را دارا باشند.

۲٫ تهیه صورتهای مالی و آمادگی برای پاسخ گویی به حسابرسان مالی و مالیاتی طی دوره مالی.

نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر