شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340272

نرخ مالیات

تعداد بازدید: 624
نویسنده خبر :
منبع :
13 1397 آذر

نرخی که توسط ادارات امور مالیاتی برای لغایت عملکرد سال ۱۳۹۳ اِعمال می شود :

تا میزان سی میلیون ریال ۱۵%

تا میزان یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال ۲۰%

تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال ۲۵%

تا میزان یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال ۳۰%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۳۵%

توضیح اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تغییر ، که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ قابل اعمال خواهد بود .

ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴

تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%

نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%

نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%

کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق

مقالات مرتبط

نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر