تست

  شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز،از سال 1385با 5شركت درزمينه هاي توليدي وبازرگاني وساختماني فعاليت خودراآغازو در اردیبهشت ماه 1391 با شماره 34941در اداره ثبت واسناد شرکتهای شیرازبه ثبت رسیده است وتاکنون افتخار همکاری را بابیش از 150شرکت خصوصی وسازمانهای دولتی ومشاغل اشخاص حقوقی درزمینه حسابداری وحسابرسی ومشاوره مالیاتی وبیمه ای واداره کار رادرکارنامه درخشان خود دارا می باشد. 
درگذشته مسائل و امور حسابداری توسط خود مدیر صورت می گرفت و آنان به ندرت به مشکلات حسابداری برخورد می کردند . اما امروزه مسائل کسب و کارها خیلی پیشرفته تر از قبل شده است و پارامترهای جدیدی به وجود آمده است . از دیگر مشکلاتی که امروزه کسب و کارها با آن درگیرند می توان به تغییر روند مالیاتی و قوانین جدید و پیچیده تر شدن و علمی شدن بسیاری از مسائل اشاره کرد . پس برای رفع این مشکلات و یا بررسی امور مالی و حسابداری باید دانش کافی و به روزی داشت...