درباره ما

  شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز
ارتباط با ما
ارتباط با ما

ارتباط با ما

پیشنهادات و انتقادات
پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات

فرم استخدام
فرم استخدام

فرم استخدام

بیانه ارزش ما* تداوم ارتباط با مشتریان *

ماموریت ما * انضباط مالی واداری وآرامش خاطر مدیران *

چشم انداز ما* تعالی حسابگر شیراز ومشتریان *

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز،از سال 1385با 5شركت درزمينه هاي توليدي وبازرگاني وساختماني فعاليت خودراآغازو در اردیبهشت ماه 1391 با شماره 34941در اداره ثبت واسناد شرکتهای شیرازبه ثبت رسیده است وتاکنون افتخار همکاری را بابیش از 150شرکت خصوصی وسازمانهای دولتی ومشاغل اشخاص حقوقی درزمینه حسابداری وحسابرسی ومشاوره مالیاتی وبیمه ای واداره کار رادرکارنامه درخشان خود دارا می باشد.

اهداف شرکت

این شرکت با بهره گیری از مدیران مالی مجرب وپرسنل فنی در زمینه هرگونه خدمات حسابداری و مالي با هدف ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستمهای مدیریتی . و کمک به ایجاد انضباط مالی وتسهیل در امر مالی جهت کمک به مدیران محترم شرکتها وموسسات وسازمانها وفروشگاها و...تاسیس گردیده است

مدیران ، مشاوران و پرسنل موسسه

آقای غلامعلی نوروزی مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره

دارای مدرک کارشناسی دررشته حسابداری درسال1375 بیش از 20 سال سابقه کارمفید درزمینه های حسابداری مالی وصنعتی وبهای تمام شده وحسابداری پیمانکاری درپستهای مدیریت و مالی ومعاونت مالی واداری شرکتها مشاور ومدیر مالی چندین شرکت که دربخش مشتریان ما ذکر گردیده است

به همراه گروهی از کارشناسان ارشد حسابداری وحسابرسی واساتید وکارشناسان مالیاتی وبیمه ای وقراردادها بعنوان مشاور

بیش از 28نفر بامدارک وسوابق مختلف در زمینه حسابداری وحسابرسی با این شرکت همکاری می نمایند

گروه حسابداری وحسابرسی حسابگر شیراز

نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر