مقالات آموزشی

  شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز
قانون مالیات مستقیم
قانون مالیات مستقیم

قانون مالیات مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری
دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری

دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری

جرم  مالیاتی چیست؟ بررسی جرم فرار مالیاتی
جرم مالیاتی چیست؟ بررسی جرم فرار مالیاتی

جرم مالیاتی چیست؟ بررسی جرم فرار مالیاتی

اجرای قرار مالیاتی
اجرای قرار مالیاتی

اجرای قرار مالیاتی

پلمپ دفاتر قانونی
پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی

معافیت سالانه مشاغل چیست؟
معافیت سالانه مشاغل چیست؟

معافیت سالانه مشاغل چیست؟

کسر و اضافات انبار
کسر و اضافات انبار

کسر و اضافات انبار

نحوه محاسبه عیدی سال 1401 + قانون عیدی و سنوات و مالیات
نحوه محاسبه عیدی سال 1401 + قانون عیدی و سنوات و مالیات

نحوه محاسبه عیدی سال 1401 + قانون عیدی و سنوات و مالیات

صورت معاملات فصلی
صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی

تعریف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
تعریف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

تعریف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟
حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

اظهارنامه اشخاص حقیقی
اظهارنامه اشخاص حقیقی

اظهارنامه اشخاص حقیقی

نحوه محاسبه مالیات پزشکان در سال 1401
نحوه محاسبه مالیات پزشکان در سال 1401

نحوه محاسبه مالیات پزشکان در سال 1401

مالیات بر مصرف چیست؟
مالیات بر مصرف چیست؟

مالیات بر مصرف چیست؟

مشمولین ماده ۲۷۲ قانون ماليات های مستقيم و تفسیر تبصره‌های آن
مشمولین ماده ۲۷۲ قانون ماليات های مستقيم و تفسیر تبصره‌های آن

مشمولین ماده ۲۷۲ قانون ماليات های مستقيم و تفسیر تبصره‌های آن

مالیات بر ارزش افزوده چیست و چگونه پرداخت می شود ؟
مالیات بر ارزش افزوده چیست و چگونه پرداخت می شود ؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست و چگونه پرداخت می شود ؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر