شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340272

امورحسابرسی

تشریفات میزبان

ارائه گزارشات حسابرسی جهت ارائه به بانکها،مجامع،دارائی،مناقصات،سفارت و
تشکیل پرونده حسابداری وحسابرسی در اسرع وقت جهت اخذ تسهیلات از بانکها وموسسات مالی
تهیه صورتهای مالی اساسی
تنظیم گزارشات مقایسه ای دوره های مالی عملکرد
تنظیم تراز آزمایشی مورد نیاز شرکتها
تهیه گزارشهای تحلیلی مدیریتی


نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر